Un políedre regular, políedre platònic o sòlid platònic és un políedre, les cares del qual són polígons regulars iguals i que formen entre elles angles diedres iguals. Així, totes les seves arestes mesuren igual. L'adjectiu platònic es deu al fet que el matemàtic Plató en desxifrés algunes característiques.

N'hi ha 5 de diferents:

  • Tetràedre, amb quatre cares triangulars i quatre vèrtexs.
  • Cub o hexàedre, amb sis cares quadrades i vuit vèrtexs.
  • Octàedre, amb vuit cares triangulars i sis vèrtexs.
  • Dodecàedre, amb dotze cares pentagonals i vint vèrtexs.
  • Icosàedre, amb vint cares triangulars i dotze vèrtexs.

Els grecs ja els coneixien i els van associar amb elements de la natura. El tetràedre era el foc, per la seva forma i pel fet que fos el més lleuger i simple de tots els políedres. El cub o hexàedre era la terra per la seva estabilitat i rigidesa. L'octàedre era l'aire. L'icosàedre era l'aigua, per la seva forma quasi rodona que simbolitzés la fluïdesa quan rodés. I el que restava, el dodecàedre l'element del cosmos, l'univers, per la raó que era l'element dels déus.

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/edad/eso2/2quincena8/2quincena8_contenidos_1b.htm