DIBUIX TÈCNIC DE  1R DE BATXILLERAT

 

 

CONTINGUTS

 

1-    La geometria en la expressió tècnica i artística

2-    Funcionalitat de la geometria

3-    Estris de dibuix. Normalització

4-    Traçats fonamentals

5-    Transformacions geomètriques. Escales

6-    Polígons

7-    Circumferència, tangent i enllaços

8-    Corbes tècniques i corbes còniques

9-    Poliedres i cossos de revolució

10- Projeccions

11- Sistema acotat

12- Sistema dièdric

13- Paral·lelisme i perpendicularitat

14- Dibuix Industrial

15- Sistema axonomètric

16- Sistema cònic

17- Autocad

 

 

AVALUACIÓ

 

L’avaluació és continua.

La nota final vindrà determinada per:

10% treballs

90% proves de seguiment

 

 

MATERIAL

 

  • ·         Llibre de text
  • ·         Fulls blanc DIN A4
  • ·         Llapis de grafit (o portamines)2H i H
  • ·         Escaire i cartabó (millor sense numerar)
  • ·         Regle numerada
  • ·         Compàs micromètric

 

 

 

 

http://vicensvivesdigital.com/#biblioteca